Η τεχνική Εταιρία ΔΟΚΟΤΕΡ ιδρύθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη και για πάνω από 35 χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο των μελετών και τον κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Οι τωρινοί εταίροι, ο Νίκος Δουδούμης, πολιτικός μηχανικός και η Κατερίνα Δουδούμη, αρχιτέκτων μηχανικός-αρχιτέκτων τοπίου συνεχίζουν την παράδοση, εκσυγχρονίζοντας την εταιρία σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες τις εποχής, με σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη και διατηρώντας την υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η εταιρεία συνεργάζεται με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και έμπειρα συνεργεία με την επίτευξη του ποιοτικότερου αποτελέσματος σε κάθε έργο. Το σήμα κατατεθέν της είναι η αρτιότητα των μελετών και κατασκευών που αναλαμβάνει, η οποία οφείλεται στο υψηλό επίπεδο γνώσεων των μηχανικών της, γεγονός που εδραιώνει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες